Recent Posts

Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 10
31
SURINAME / Re: SURINAME
« Last post by Willem Visser on Sun/16/Sep/2018 : 11 : 39  »
PARAMARIBO MET EEN KNSMer VOOR DE KANT
32
SURINAME / Re: SURINAME
« Last post by Willem Visser on Sun/16/Sep/2018 : 11 : 36  »
Die KNSMer in Curacao bij de nieuwe central market?  Ik weet ook het verschil niet tussen een IS of ON  KNSMer,
terwijl ik een reis naar de west en oostkust USA maakte op Parthenon maar in tegenstelling tot mijn normale 5 jaar
aan dek van 13 schepen,  als officers bediende dus weet ik ook niet . Wie wel?

De foto is niet gemaakt op Curacao, maar Paramaribo Hub.
33
ACTUEEL SCHEEPVAARTNIEUWS / Re: ACTUEEL SCHEEPVAARTNIEUWS
« Last post by Gerrit Hofmeijer on Sun/16/Sep/2018 : 09 : 35  »
Ben de laatste tijd wel erg met het milieu bezig (sta er zelf ook verbaasd van)
Hieronder een kort stukje over vervuiling van schepen, eerst een hoop beloven en bla bla, maar het stukje in het blauw
gaat over waterstof als brandstof voor schepen, en dat geeft toch weer hoop.Het Rotterdamse havengebied zit boordevol innovatie. Om goede ideeën te delen en te versterken, organiseerden diverse Rotterdamse partijen aan de vooravond van de Wereldhavendagen de ontbijtsessie ‘Innovatie aan de Maas’.
‘Als haven staan we aan de vooravond van de transitie naar de haven van de toekomst.
De haven die we zien als we naar buiten kijken, ziet er in de toekomst heel anders uit. Hoe, weten we nog niet.
Maar wel dat die volledig digitaal en CO2-neutraal zal zijn.
Dat moeten we met elkaar waarmaken. De eindvisie weten we, maar de stappen er naartoe nog niet’, zei Marjolein Boer, manager innovatie Havenbedrijf Rotterdam, tijdens de sessie.
Tijdens de Global Climate Action Summit in San Francisco is gisteren een samenwerkingsverband aangekondigd van zeven havens uit Europa en Noord-Amerika om de opwarming van de aarde door scheepvaart tegen te gaan.
Havenbedrijf Rotterdam is een van die havens.

Het World Ports Climate Action Program is een op het klimaat gericht actieprogramma van enkele toonaangevende havenbedrijven.
In dit nieuwe internationale initiatief zijn de havenbedrijven van Hamburg, Barcelona, Antwerpen, Los Angeles, Long Beach, Vancouver en Rotterdam verenigd. De ondertekenende havenbedrijven roepen de scheepvaartsector en andere havenbedrijven op om zich ook in te zetten voor het realiseren van het Klimaatverdrag van Parijs en samen acties te ontwikkelen die tot concrete resultaten leiden.

In het document beloven ze plechtig om de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk te beperken. Ze wijzen erop dat havens zelf ook in de gevarenzone liggen, omdat ze direct geconfronteerd worden met een stijging van de zeespiegel. ‘Als belangrijke economische en sociale aanjagers van zowel mondiale als lokale ontwikkelingen, willen we een leidende rol spelen bij het aanpakken van klimaatbeleid’, heet het.

Belangrijke knooppunten
Allard Castelein, President-directeur van Havenbedrijf Rotterdam: ‘Het Klimaatverdrag van Parijs bevat een duidelijke doelstelling: we moeten de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder de 2°C. Het is daarom essentieel dat de uitstoot van de internationale zeevaart wordt teruggedrongen. Havens zijn belangrijke knooppunten in het wereldwijde maritieme netwerk en kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren.’
Opmerkelijk aan de verklaring is dat de scheepvaart wordt aangewezen als ‘zeer significante’ veroorzaker van broeikasgassen. De sector benadrukt zelf vaak dat de uitstoot per vervoerde ton juist heel laag is. De havens zeggen in de verklaring dat de scheepvaartsector de verantwoordelijkheid heeft om te voldoen aan het Parijse akkoord. Om nog steeds onduidelijke redenen zijn de scheep- en luchtvaart op de valreep buiten ‘Parijs’ gehouden.

Emissiebeperkingen
De verklaring omvat verder een aantal concrete actiepunten. Het meest opmerkelijke punt daarin is om ‘voor grotere gebieden’ emissiebeperkingen in te voeren. Dat kan door harde limieten af te spreken en uitstoot, direct of indirect, te beprijzen. Op die manier kan voorkomen worden dat havens die niet aan het actieplan meewerken de concurrentie verstoren.

Waterstofschip
Richard Klatten van Futureproof Shipping nam de deelnemers aan het ontbijt mee in zijn missie om scheepvaart uitstootvrij te maken,
te beginnen met de binnenvaartschepen.
Het gaat daarbij niet alleen om de technische innovatie, maar juist om het bij elkaar brengen van de hele keten om de doelstelling te bereiken.
‘Door iedereen met elkaar te verbinden krijg je interessante oplossingen. We kunnen blijven praten.
Maar door het te gaan doen, ontstaat beweging. Daardoor kunnen we weer nieuwe stappen zetten.
Als je waterstoftechnologie in de scheepvaart gaat introduceren, krijg je opeens een gigantisch volume.’

Productie
Een belangrijk probleem bij de productie van waterstof is dat er geen afnemers zijn. Een binnenvaartschip verbruikt 120.000 kilo per jaar.
Een stadsbus verbruikt slechts 8.000 kilo. ‘Dus als je beweging gaat veroorzaken, wordt het ook voor andere partijen interessant.
Bovendien laat je zien dat het kan. Dan zie je opeens dat lading-eigenaren die een duurzaamheidsagenda hebben, geïnteresseerd raken.
Dan gaat er groei in de beweging komen’, vervolgt Klatten.

Hij verwacht op korte termijn een aantrekkelijke business case gemaakt te kunnen hebben van een binnenvaartschip op waterstof.
‘We zijn een samenwerking aangegaan met BCTN, met als doel een nieuwe industriestandaard te ontwikkelen.
Daarmee gaan we binnenkort het eerste schip kopen en verbouwen.
We verwachten volgend jaar het eerste Nederlandse op waterstof aangedreven binnenvaartschip te laten varen.
Daar is nog wel wat voor nodig, maar dat is onze ambitie.’
34
SURINAME / Re: SURINAME
« Last post by Gerrit Hofmeijer on Sat/15/Sep/2018 : 15 : 34  »
Er zullen ongetwijfeld verschillen zijn, maar op een afstand en op een foto is dat moeilijk te zien.
35
SURINAME / Re: SURINAME
« Last post by Hubertus on Sat/15/Sep/2018 : 15 : 00  »
 Die KNSMer in Curacao bij de nieuwe central market?  Ik weet ook het verschil niet tussen een IS of ON  KNSMer terwijl ik een reis naar de west en oostkust USA maakte op Parthenon maar in tegenstelling tot mijn normale 5 jaar aan dek van 13 schepen,  als officers bediende dus weet ik ook niet . Wie wel?
36
SURINAME / Re: SURINAME
« Last post by Willem Visser on Sat/15/Sep/2018 : 13 : 04  »
Geen idee Hub, daarvoor moeten de kenners ingeschakeld worden om het te kunnen beamen.
37
SURINAME / Re: SURINAME
« Last post by Hubertus on Sat/15/Sep/2018 : 12 : 52  »
ON BOOT BIJ DE WILLEMSTAD MARKT neem ik aan
38
ACTUEEL SCHEEPVAARTNIEUWS / Re: ACTUEEL SCHEEPVAARTNIEUWS
« Last post by Hubertus on Sat/15/Sep/2018 : 11 : 26  »
Zou geen gek idee zijn dat clean up system ook een rond Malta hier te laten varen Gerrit. Met afval zoals plastic zijn ze hier ook behoor- lijk slordig op straat en in 't water terwijl ze binnenshuis spotless zijn. Zo jammer voor deze zo mooie eilandtjes Malta en Gozo . Het laatste is wel veel netter op straat en in zee .
Goed artikel van je Gerrit      vrg Hub in heet Birzi
39
POLLUX / Re: POLLUX
« Last post by Willem Visser on Sat/15/Sep/2018 : 11 : 03  »
Op de Pollux werd er niet geslapen in een bed, maar in een hangmat.
De hangmatten werden met een goede stevige knoop aan ijzeren stangen vast gemaakt.
Ze werden 's avonds tussen en 7 en 8 uur opgehangen en de volgende morgen bij het opstaan weer weggehaald.
Voor het slapen ging men nog even naar de wc en vonden andere leerlingen het leuk om jouw stevige knoop
te veranderen in een slipsteek.
Wanneer je dan met een zwaai je zelf de hangmat in slingerde, dan lag je in een mum van tijd weer op de grond.
Je medeleerlingen hadden dan de grootste lol en de dader was in geen velden of wegen te bekennen.

40
SURINAME / Re: SURINAME
« Last post by Willem Visser on Sat/15/Sep/2018 : 10 : 03  »
1965-AANLEG VAN DE CENTRALE MARKT AAN DE WATERKANT, OOK LIGT ER EEN KNSM SCHIP VOOR DE WAL
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 10